SHURE BETA 52A

beta 52a.jpg
다이나믹 마이크(무빙코일, 킥드럼용)
폴라패턴: 슈퍼 카디오이드
임피던스: 150옴
주파수응답: 20 - 10,000Hz
감도(at 1kHz Open Circuit Voltage): −64dBV/Pa(0.6mV) 1Pascal=94dB SPL
최대 SPL: 174dB(1kHz at 1% THD, 1k ohms load)
​크기: 163 x 114 x 97mm
무게: 605g